Kultura

Nove knjige Vladislava Pavićevića

| 17:10:2012 | 01:32:17

U izdanju podgoričkog “Medeona”, ovih dana su izašla iz štampe dva toma poezije najplodonosnijeg barskog pisca dr Vladisava Pavićevića, pod naslovom “Sabrane pjesme” (od jedan do četiri).
 
Čini ih sedamnaest zbirki poezije, tri poeme, zbirka haiku pjesama i zbirka kletvi. Pavićević je do sada objavio sedamdesetak knjiga.
 
Autor sva svoja djela svrstava pod zajedničko ime “Snaga izvornosti” i osnovni princip “Ako vjeruješ u ono što činiš - onda radi ono u šta vjeruješ”.