Kultura

Barani u Zborniku Crna Gora i Osmansko carstvo

by Željko Milović | 29:10:2017 | 20:20:38

Matica crnogorska nedavno je publikovala zbornik radova sa međunarodnog naučnog skupa "Crna Gora i Osmansko carstvo – Iskustvo međudržavnih odnosa“. Među autorima su i trojica Barana: dr Živko Andrijašević, mr Ivan Jovović i mr Milan Šćekić.
 
Mr Šćekić je pisao o osmanskim zarobljenicima u Crnoj Gori, u periodu 1912-1913. godina, mr Jovović o Barskoj nadbiskupiji pod osmanskom vlašću, a rad dr Andrijaševića nosi naziv "Crnogorsko-osmanski pogranični odnosi nakon rata 1862. godine“.
 
"Bez poznavanja odnosa Crne Gore i Osmanskog carstva u periodu od 400 godina nije moguće razumjeti način oblikovanja državnog i nacionalnog samorazumijevanja crnogorskog naroda, te izgradnju njegovog političkog i kulturnog identiteta. Mnogi aspekti odnosa Crne Gore i Osmanskog carstva nijesu istraženi i valorizovani na odgovarajući i potpun način. Zbog toga je uvijek zanimljivo i podsticajno za razmišljanje saznati kako su nas drugi doživljavali u prošlosti, i kako nas razumijevaju danas, pod uslovom da su naučno-objektivni i zainteresovani za dijalog“, stoji, pored ostalog, u uvodnom obraćanju predsjednika Matice Dragana Radulovića, što je ujedno i predgovor ovom izdanju.
 
Međunarodni naučni skup „Crna Gora i Osmansko carstvo – Iskustvo međudržavnih odnosa“ održan je 23. i 24. novembra 2015, u organizaciji Matice crnogorske, Filozofskog fakulteta Univerziteta Crne Gore, Turskog kulturnog centra u Podgorici i Trakija univerziteta u Jedrenu.