Hronika

Sudija ga omalovažavao

| 10:12:2012 | 23:48:57

Advokat Munever Kuč, zastupnik maloljetne Almine Avdić iz Bara, tvrdi da ga je na ročištu održanom u petak u barskom Osnovnom sudu, zajedno sa strankom koju zastupka, omalovažavao sudija Nikola Strugar. Kuč kaže da je sudija Strugar prekršio zakon i na prethodnom pretresu, održanom 11. septembra, kada mu nije dozvolio da obavlja advokatsku dužnost.
 
Otac maloljetnih Almine i Almina, Mehdija takođe potvrđuje da su njegova djeca doživjela neprijatost i da su ogorčena ponašanjem sudije Strugara, te da sa strahom dolaze na pretrese.
 
“Kad god sam tražio riječ od njega - nije mi dozvoljavao, već mi je govorio: ‘sjedi dolje’. Sudija je takođe odbio i moj prijedlog da se od policije službenim putem zatraži podatak da li je okrivljeni Z.B. iz Bara bio u alkoholisanom stanju kada je vozilom nanio teške tjelesne povrede mojoj branjenici Almini, jer imam podatak da je okrivljeni nakon udesa bio na triježnjenju u prostorijama policije u Baru. Zahtijevali smo i da na na uvid daju podaci da li je vozilo bilo registrovano, tehnički ispravno, kao i još mnogo drugih detalja. Međutim, sudija je sve to odbio, vičući na mene i stranke, Alminu, njenog brata Almina i oca Mehdiju” – kaže Kuč.
 
Advokat Kuč ističe i da su zbog svega ovoga tražili izuzeće sudije Strugara.
 
“Umjesto da obavijesti predsjednika suda da tražimo njegovo izuzeće, on nas je istjerao napolje. Na pretresu koji je održan u novembru predložio sam da se obavi rekonstrukcija događaja, ali je sudija odbio i ovaj zahtjev, obraćajući nam se povišenim tonom bez ikakvog razloga prijeteći izricanjem kazne. Zbog svega ovoga tvrdim da je on pristrasan u odnosu na okrivljenog, a da je bez razloga sve vrijeme pokazivao netrpeljivost prema meni i mojim maloljetnim klijentima. Iako je zaključio glavni pretres i obavijestio nas da ćemo dobiti presudu, on je ponovo otvorio cijeli slučaj” – ogorčen je Kuč.
 
Nakon što je Kuč na jučerašnjem ročištu tražio da se izvedu dokazi, sudija je, kako tvrdi, opet počeo sa neprijatnostima.
 
“Umjesto obrazloženja, počeo je da viče i govori mi: ‘Sjedi dolje’. Nije mi dao riječ i nastavio je da mi se obraća povišenim tonom. Kad sam spomenuo izuzeće, glasno je kazao: ‘Napolje svi, traži moje izuzeće u pisanoj formi i dostavi sudu’” – kaže Kuč i ističe da će se za pomoć obratiti svim relevantnim institucijama.