Protokol

Rumunski ambasador u Baru

| 19:01:2013 | 01:22:00

Ambasador Rumunije Mihail Florović danas je boravio u Baru i sastao se sa predsjednikom Opštine Žarkom Pavićevićem sa kojim je razgovarao o mogućnostima za uspostavljanje saradnje između gradova Bara i Konstance, kao i o potencijalnim investicijama rumunskih privrednika.
 
“Grad Bar je veoma interesantan za naše privrednike, naročito one koji se bave proizvodnjom električne energije iz obnovljivih izvora. Postoje kompanije koje bi željele da u Baru, ukoliko zakon to dozvoljava, izgrade solarne elektrane. Takođe, postoji i interesovanje za saradnjom u oblasti tretiranja otpada, a ne smijemo zaboraviti ni turizam, jer se svake godine udvostručava broj rumunskih turista koji posjećuju Crnu Goru i grad Bar” - kazao je Florović.
 
Predsjednik Opštine je istakao da je lokalna uprava veoma zainteresovana da se u Baru što prije organizuje proizvodnja energije iz obnovljivih izvora i da je spremna da ponudi dobre uslove za investitore.
 
“Takse, porezi i naknade na lokalnom nivou u Baru su veoma niske, a naša uprava je opredijeljena da stvori povoljan ambijent za realizaciju investicija. Pored toga, spremni smo i da damo razne olakšice investitorima koji su zainteresovani da u slobodnoj zoni u okviru Luke Bar izgrade proizvodne kapacitete koji ne zagađuju životnu sredinu. Vjerujem da bi uspostavljanje saradnje između Bara i Konstance pospješilo privrednu razmjenu”- zaključio je Pavićević.
 
Rumunski ambasador je tokom današnje posjete posjetio i Luku Bar i AD Kontejnerski terminal i generalni tereti sa čijim je rukovodiocima razgovarao o projektima koji bi mogli biti realizovani u saradnji sa rumunskim privrednicima.