Fotografija

Zapaljeni kontejneri i smeće u Sokolani

| 02:11:2017 | 18:58:04

Gusti, crni dim koji se nadvio nad gradom u 15 časova bio je posljedica zapaljenog smeća i kontejnera u Sokolani. Ostaje pitanje - Ko stalno pali kontejnere u Baru?