Radio Bar

Zaposleni

| 18:01:2014 | 17:48:08

Direktor i odgovorni urednik 
Vesna Šoškić

Urednik sajta Bar Info
Željko Milović

Webmaster sajta Bar Info
Dragan Marović

Šef službe finansija i marketinga:
Vojislav Tomović

Referent marketinga i nabavke: 
Ivo Gojnić
 
Sekretar redakcije:
Ivanka Leković
 
Novinari:
Milan Vujović
Milanka Vukosavović
Ilija Kovačević
Vjera Knežević Vučićević
Silvija Vukelić
Nemanja Janković
Darija Marđokić
 
Spikeri:
Brankica Mandić
Maja Tomović
 
Redakcija na albanskom jeziku:
Drana Marvučić
Serveta Kacić
 
Organizator rada u režiji
Hadalet Karađuzović

Tehničar- ton majstor:
Novak Brajović
 
Tonska režija:
Vladimir Orlandić
Senad Sukalić
Vasko Vukotić
 
Računovodstvo:
Selvija Mustafić
 
Higijeničar:
Radmila Kosović
 
Stražari:
Željko Lekić
Nikola Planinić
 
Saradnici:
Nedeljka Pavlović
Rajko Jolićić
Rahima Mujaj