Radio Bar

Programska šema

| 18:01:2014 | 17:47:28

PROGRAMSKA ŠEMA RADIO BARA
 
PONEDJELJAK – PETAK:
 
7:00-9:00 Jutarnji program
9:00-12:00 Promenada
11:00-12:00 NVO Impulsi (ponedjeljkom)
12:00, 14:00 Bar Info
13:00-15:00 Hit caffe (petkom u istom terminu Zicer)
16:30 Barska hronika
18:00-18:45 Emisija na albanskom jeziku
20:00 Selu u pohode (repriza - ponedjeljak)
21:00-00:00 Večernji program
(pon: Folk ordinacija; uto: Elementa evergrina)
 
Vijesti: 8:00, 10:00, 16:00
Oglasi: 8:30, 12:15, 15:00, 17:00, 18:45, 21:00
 
SUBOTA:
 
10:00-12:00 Otvoreni studio (svake druge subote)
13:00-14:00 Školsko zvonce (jednom u mjesecu)
 
Vijesti: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Oglasi: 8:30, 12:15, 15:00, 17:00, 18:45, 21:00
 
NEDJELJA:
 
10:00-11:00 Selu u pohode
11:00-12:00 Bar pravo na riječ
13:00-14:00 Govorimo da bi nas vidjeli
 
Vijesti: 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00
Oglasi: 8:30, 12:15, 15:00, 17:00, 18:45, 21:00