Tragovi

Ko je bio Ioannus da Pian del Carpine?

by Željko Milović | 27:01:2017 | 11:33:11

Nedavne najave uspostavljanje prijateljskih odnosa Opštine Bar i italijanske Opštine Mađone, čija je veza  nekadašnji nadbiskup barski Ioannus da Pian del Carpine, ponovo je izbacila u sferu interesovanja javnosti ovu znamenitu istorijsku ličnost, o kojoj se malo zna kod nas. 
 
Đovani Plano Karpini (ital. Ioannes da Piano Carpini / Giovanni da Pian del Carpini) bio je italijanski franjevac i prvi Evropljanin koji je zvanično posjetio Mongolsko carstvo.
 
Rođen 1185. godine, bio je učenik i saputnik Franja Asiškog. U Njemačkoj je osnovao nekoliko franjevačkih samostana duž rijeke Rajne i u Saksoniji, potom 1222. otišao kao misionar za Tunis, a 1225. na Iberijsko poluostrvo. Poslije 1228. vodio je franjevačke provincije Teutonija i Saksonija.
 
Tokom 1245. Karpini je od pape Inoćentija IV poslat u misiju u tadašnju Rusiju, koja je pala pod vlast Mongola. Dobio je i zadatak da posjeti mongolskog velikog kana. Poslanstvo je imalo za cilj da zaustavi dalje invazije Mongola po Evropi i da se Mongoli dobiju kao saveznici protiv islama, posebno u borbama oko krstaških država.
 
Kod rijeke Orhon, Karpini je 1246. stigao u logor gde su se Mongoli spremali da biraju novog velikog kana, jer je stari preminuo. Prisutvovao je intronizaciji velikog Gujuk-kana, unuka Džingis-kana, trećeg psolije njegovog djeda i Ogataja.
 
Karpinijeva misija, u suštini, nije uspjela, jer je Gujuk-kan odbio savezništvo sa papom, ali su njegovi zapisi o putovanju ka Mongolima (“Ystoria Mongolorum quos nos Tartaros appelamus”) prvi u kojima su zabilježeni kultura i običaji ovog naroda i bili su u naučnom pogledu od velikog uspjeha.
 
Za 106 dana, Karpini je sa ekspedicijom prošao oko 4.800 kilometara.

 
Dvije godine nakon toga, Đovani Plano Karpini je postao nadbiskup Barske nadbiskupije, pod imenom Ivan Drugi. Branio je prava Barske nadbiskupije protiv ambicija Dubrovačke nadbiskupije o preuzimanju primata na ovom dijelu Balkana. Umro je u Baru 1. avgusta 1252. godine.