Tragovi

Žena riba ulovljena u moru kod Bara

| 11:12:2013 | 23:43:33

Jedna od najnevjerovatnijih priča, što se barske istorije tiče, nalazi se u knjizi “Bove d’Oro” iz 1624. godine Timoteja Cizile, Mlečanina. U ovom srednjevjekovnom spisu nalazi se pripovjest o ženi-ribi uhvaćenoj u Baru. Nikada ovaj spis nije u cjelosti publikovan sa ove strane Jadrana, jedino je ovu priču objavila NIO “Pobjeda”, u knjizi “Proza baroka”, u okviru biblioteke “Luča” osamdesetih godina XX vijeka (“Bove d'oro”, 1624. god, ruk u NAP, R XVI, str. 30- 31, prevod s italijanskog jezika).
 
Publikujemo je u prevodu sa latinskog jezika.
 
****
 
“... Margoci ili Karvoci žive u Baru, a njihovo se porijeklo tumači na ovaj način. U prošlim vremenima u Baru je živio neki bogat i moćan plemić. Njegovi ribari su jedne noći imali dobar ulov. Ulovili su razne vrste riba, a među ostalima bila je uhvaćena i jedna morska žena, nijema, ali u svemu ostalom jednaka ovim našim ženama.
 
Plemić je sa njom imao dvoje djece, ali ni na kakav način nije mogao da joj iznudi ma i najmanju riječ. Prema savjetu svoje stare majke, mogao bi izvući neku riječ od žene jedino kada bi joj ubio jedno od njezine djece.
 
Otac je tada uzeo jedno dijete i postavio mu nož pod grlo. Majka, koja je iz blizine posmatrala taj strašan prizor, povuče njegovu ruku, rekavši: “Ne, krvoče” (krvniče), što na latinskom znači : Ne čini to, čovječe pun krvi.
 
I od tog vremena, ova je porodica bila nazvana Margoci ili Karvoci (“Margotij o Carvotij”).
 
To znači da morske žene mogu, po svojoj prirodi, stanovati sa ljudima, samo ako ostanu nijeme. Ali majka, znajući tu stvar, rekla je to sinu baš zato da bi žena, progovorivši, otišla od njega. To je konačno i učinila, povrativši se u svoje morske odaje.
 
A to je bilo oko godine 1.400.”