Društvo

Luka Bar predstavila planove terminala u Rijeci

| 19:09:2016 | 12:21:25

U Rijeci su prošle nedjelje održani sastanci radnih tijela i konferencija luka koje sarađuju u okviru CAPTAIN projekta.
 
Predstavnici Luka Bar AD su predstavili razvojne planove putničkog terminala u Luci Bar i promotivni film koji je realizovan u okviru strateškog projekta EA SEA-WAY.
 
 
 
 
Projekat CAPTAIN (“Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development”) se kofinansira od strane IPA Jadranskog programa prekogranične saradnje i u njemu učestvuje osam partnera, kao i pet pridruženih partnera, iz sedam zemalja.