Društvo

Captain i Carica – novi projekti AD Luka Bar

by Željko Milović | 24:06:2016 | 08:29:11

IPA Jadranski program prekogranične saradnje je u svojoj završnoj godini, a odobrena su još dva projekta u kojima je Luka Bar AD projekt-partner sa dodijeljenim budžetom. To su „Captain“ („Capitalization of Transport models in Adriatic Ionian Network for supporting EUSAIR development“) i „Carica“ (“Capitalization of Adriatic-Ionian Reliable Intermodal Connections to support the EUSAIR Action plan”).

U projektu "Captain“ vodeći projekt partner je italijanska regija Friuli Venezia Giulia (Trst), a u projektu, pored njih i Luke Bar učestvuju još sedam partnera, kao i pet pridruženih, iz sedam zemalja. Osnovni cilj je kapitalizacija rezultata nekoliko prethodnih projekata: „EA Sea-Way“, „Adrimob“ i „Adriatic MoS“, realizovanih u okviru IPA Adriatic programa.

Specifični ciljevi „Captain“ projekta su realizacija analiza i studija izvodljivosti vezanih za implementaciju Akcionog plana za Jadransko-jonsku makro regiju, stvaranje sinergije između rezultata projekata i razvijanje mreže partnera za jačanje kapaciteta i prenos najboljih praksi, ispunjenje preduslova da se rezultati projekata „EA Sea-Way“, “Adrimob“ i „Adriatic MoS“ uključe u regionalne/nacionalne politike u zemljama Jadransko-jonske regije...


Vodeći projekt partner u projektu „Carica“ je Rete Autostrade Mediterranee SpA (RAM) iz Italije, a u projektu učestvuju projekt partneri iz Italije, Grčke, Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Crne Gore (Luka Bar AD).

Projekat se realizuje u okviru IPA Adriatic programa, a osnovni cilj je kapitalizacija rezultata ranije okončanih projekata u okviru pomenutog programa „Adriaticmos“ (prvi poziv), „Intermodadria“ (drugi poziv) i „Easyconnecting“ (poziv za strateške projekte), a koji su se odnosili na razvoj teretnog saobraćaja u Jadransko-jonskom području.

Specifični ciljevi „Carica“ projekta su kreiranje zajedničke transnacionalne baze podataka “uskih grla” (administrativnih, pravnih, finansijskih, organizacijskih, infrastrukturnih, ICT...) koji otežavaju razvoj intermodalnog saobraćaja u Jadransko-jonskom području, uspostavljanje osnova za konkretizaciju preporuka prethodnih projekata u pogledu razvoja infrastrukture i investicija u Jadransko-jonskom području i priprema sveobuhvatnog pregleda koji bi se razmotrio sa stručnjacima iz javnog i privatnog sektora, stvaranje sinergije s drugim projektima ovog poziva i korišćenje iskustva prošlih projekata, kako bi se definisale osnove za harmonizaciju saobraćajne politike u čitavom području...

Luka Bar nastavlja sa svojim uobičajenim aktivnostima. Za proteklih sedam dana, sa 11 brodova su pretovarene 9.133 tone tereta. Od toga je bilo 5.871 tona tečnih i 3.261 tona RO-RO i generalnih tereta.