Društvo

Đaci učili o vanrednim situacijama

| 17:11:2015 | 12:47:48

Direktorat za vanredne situacije, područna jedinica - Bar organizovao je vježbe evakuacije i predavanja u osnovnim školama “Jugoslavija” i “Jovan Tomašević”.
 
U vježbi evakuacije u OŠ “Jugoslavija” učestvovalo je kompletno nastavno i vannastavno osoblje sa 90 zaposlenih lica, a vježbom je obuhvaćena I i II smjena učenika, sa ukupno 1171 djece.

 
Održane su dvije vježbe evakuacije, jedna sa 689 učenika i druga sa 482 učenika. U pripremi i realizaciji vježbe sudjelovali su službenici Direktorata za vanredne situacije: mr.Pera Pavlica - Dragišić i Đina Babić.
 
Akcenat u virpazarskoj školi je dat na rizike od zemljotresa i poplava, kao dominantne u ovom dijelu barske Opštine.
 
U realizaciji aktivnosti učestvovali su direktor Miodrag Šćepanović, cjelokupna Uprava i svi zaposleni u OŠ"J.Tomašević", službenici MUP-a i Direktorata za vanredne situacije mr. Pera Pavlica-Dragišić i Đina Babić.

 
Pored prezentacija i predavanja, učenicima su prezentovana dva nastavna filma, vezana za zemljotres i poplave u Crnoj Gori.
 
Poseban akcenat je dat na postupke prije, za vrijeme i poslije zemljotresa, zauzimanje "fetus" položaja, kao i na pripremu za vježbu evakuacije. Kroz edukaciju prošlo je svih 78 učenika škole.

 
U školi je realizovana i vježba evakuacije. Đaci su u roku od svega četiri minuta, smireno, organizovano i bez problema napustili učionice i postrojili se na sportskom terenu iza škole.