Društvo

Obilježavanje Globalne nedjelje preduzetništva

by Silvija Vukelić | 17:11:2015 | 11:09:44

U Srednjoj ekonomsko-ugostiteljskoj školi Globalna nedjelja preduzetništva biće obilježena nizom predavanja, prezentacija i radionica.

Tema prve radionice u ponedeljak bila je “Da li ja to mogu – preduzetništvo u kontekstu motivacije i emocija”. Diplomirani psiholog Vesna Radonjić iz Centra za informisanje i profesionalno savjetovanje ZZZCG Biro rada Bar, govorila je o psihičkim činiocima koji su važni za preduzetništvo, motivaciji kao prvom koraku ka uspjehu, te strahu od neuspjeha.


“Dugi niz godina radim sa mladima na njihovoj profesionalnoj orijentaciji. S obzirom na tendencije na tržištu rada, smatram da se mladi moraju ohrabriti da stvaraju nove poslove. Treba da izađemo iz naših stavova koje prenosimo tražeći sigurnost i da mladima kažemo da je najveća sigurnost da prate svoje srce i rade ono što vole. Vidjela sam po učenicima da im se dopala ova priča jer je bliska njihovim interesovanjima kada razmišljaju o sebi, svojoj budućnosti i poslu”, kazala je Radonjić. Učenici su odgledali i video prezentaciju motivacionih govora što je na njih ostavilo poseban utisak.

Direktorica Srednje ekonomsko –ugostiteljske škole Tanja Spičanović kazala je za Bar info i Radio Bar da je važno je da mladi ljudi vjeruju u sebe i da teže ostvarenju preduzetničkog duha .

“Svjesni smo da bez sposobne, preduzimljive i obrazovane mlađe generacije nećemo biti u stanju da odgovorimo izazovima budućnosti. Svima koji imaju ideje , koji su inovativni, maštoviti i kreativni treba pružiti mogućnost da svoje ideje i ostvare, kako bi svojim radom i istrajnošću dali doprinos privrednom napretku našeg grada i države”, istakla je.

Tema radionice u utorak je “Krećem – što sve treba da znam”. O značaju preduzetništva, osobinama preduzetnika, biznis idejama i načinu njihove realizacije govoriće Sandra Đurović i Nermin Škretović sa Fakulteta za poslovnu ekonomiju. Menadžer Biznis inkubatora u BSC Bar Saša Jovanović ukazaće na primjere uspješnih ideja, kako sagledati sopstvene i mogućnosti na nivou grada i države te kako doći do finansijskih sredstava.

U srijedu će gosti biti uspješni preduzetnici iz Bara. Četvrtak je rezervisan za prezentaciju najboljih biznis planova učenika, a u petak će biti riječi o značaju marketinga za preduzetništvo.


Partneri škole na ovom projektu su ZZZCG-Biro rada Bar, Biznis start up centar, UDG, Fakultet za poslovnu ekonomiju, uspješni lokalni preduzetnici, kao i bivši učenici čiji su biznis planovi nagrađivani.

Radionicama pored učenika mogu prisustvovati i studenti kao i nezaposlena lica koja se nalaze na evidenciji Biroa rada Bar. Detaljnije informacije o aktivnostima i partnerskim organizacijama možete pronaći na web stranici škole www.eusbar.me.