Društvo

Stigla aprilska plata

by Željko Milović | 03:07:2015 | 09:49:50

Zaposleni u Javnim preduzećima čiji je osnivač Opština, juče, 2. jula, primili su aprilsku platu.
 
Nakon blokada i skidanja sa računa na osnivu ranijih potraživanja, starih i po nekoliko godina, rukovodstvo Opštine uspjelo je da uplati preduzećima tranše iz budžeta namijenjene za mjesec april.
 
Dug u iznosu od tri zaostale plate "vuče" se još iz vremena ranijeg gradonačelnika, Žarka Pavićevića.