Tragovi

Prve novine - Glas mladih

Iako se o tome malo zna, prvo barsko štampano glasilo (časopis/novine) nisu bile ni “barske novine”, ...

Prvi hotel u Baru

Počeci hotelijerstva u barskoj opštini sežu u prvu deceniju XX vijeka, a “led su probili” ...

Samo tabla i korito na mjestu logora

Najavljeno podizanje kamen temeljca spomen-obilježja za koncentracioni logor u Baru podsjetilo je građane ...

Vremeplov: Jovanka u Baru

Danas je umrla Jovanka Broz, udovica nekadašnjeg predsjednika Jugoslavije i komandanta Vrhovnih snaga ...

Vremeplov u 13 c/b slika (2)

Pred Vama je još jedno putovanje u prošlost, uz 13 crno-bijelih fotografija iz istorije Bara. Među ...

Vremeplov u 13 crno-bijelih slika

Ispunjavamo obećanje dato na našoj facebook stranici - pred Vama je 13 crno-bijelih fotografija iz ...

Avio život Bara u četvrtoj deceniji XX vijeka

Kao što smo najavili, večeras prezentujemo pet do sada neobjavljenih fotografija iz avio života Bara. ...

Aerodrom samo u sjećanjima

“Vidiš li tamo, iza žice, onu ledinu i nabacanu zemlju na njoj, tamo gdje je ono žbunje, e tu ...

Hidroavion od prije 90 godina

Vremeplov Bar Infa: Prvi hidroavion na Pristanu, kojim je, za vrijeme opsade Skadra, 1913. godine, pilotirao ...

Stare razglednice Bara, vol. 5

Pred vama je nova kolekcija u serijalu “Stare razglednice Bara”. Publikovali smo devet razglednica ...