BarInfo

Priča o Staroj Topolici i promocija knjige “Povratak u Ulicu maršala Tita” Željka Milovića, srijeda, Dvorac kralja Nikole, 20:00 *** Uplata na ime "Humanitarna familija“ Alen Efović – ž.r. 510-38741-23 Crnogorska komercijalna banka; devizni ž.r CKBCMEPG ME25510000000003874123 ***

RADIO BAR LIVE STREAM